WORKSHOP OF CURSUS

Een mix van dansexpressie, bewegingstheater,
(partner-) yoga en drama.


De lessen vinden plaats in een veilige én uitdagende setting waarbinnen we kunnen experimenteren met de uitingsmogelijkheden van fysiek, stem en mimiek. De lessen zijn speels van karakter en worden aanpast aan de doelgroep.

Er kan in de cursus of workshop gewerkt worden naar een eindpresentatie als daar behoefte aan is.

Wat kan jou bieden?